Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is laatst ge-update op 15 januari 2021.

Uw privacy is voor G-maxx van groot belang. In deze privacyverklaring wordt informatie versterkt over de verwerking van persoonsgegevens door G-maxx. We verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor het verwerken en verzenden van uw bestelling. De gegevens die u aan ons doorgeeft worden bewaard op de beveiligde servers van ons webwinkelplatform.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we binnen de online omgeving van onze webwinkel allemaal doen met de informatie die u aan ons doorgeeft.

Afhandelen bestelling en bewaartermijn

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling netjes en snel af te kunnen handelen. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met onze webwinkelplatform, onze fulfilmentsoftware, DHL-bezorgdienst en betaalprovider Mollie gedeeld.

Persoonsgegevens die wij gebruiken om uw bestelling af te handelen zijn betalingsgegevens, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en G-maxx. De gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken worden in verband met de fiscale bewaarplicht zeven jaar bewaard.

Inschrijving nieuwsbrief

Nadat u bent ingeschreven voor onze G-maxx nieuwsbrief zullen wij ten behoeve voor het vervullen van deze functie uw naam en e-mailadres verwerken. Via de nieuwsbrief zullen wij u updates, acties en aanbiedingen sturen, mogelijk ten behoeve van marketingdoeleinden. Deze nieuwsbrief wordt doormiddel van e-mail verzonden onder de naam G-maxx.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Wel werken wij met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Hieronder leggen we uit met welke bedrijven we samenwerken.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

Betaalprovider Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. ​

Fulfilment software & DHL-bezorgdienst

Als u een bestelling plaatst is het onze taak om uw pakket zo snel mogelijk bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van fulfilment software om adreslabels te genereren die worden bevestigd op uw pakket zodat wij (en uzelf) uw bestelling middels een track & trace code kunnen blijven volgen. Het daadwerkelijk uitvoeren en bezorgen van uw bestelling ligt in handen van DHL. Het is daarom voor ons noodzakelijk uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de fulfilment software en DHL te delen. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van een derde partij. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. De derde partij heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De derde partij is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. De derde partij maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Verstrekking aan andere bedrijven en instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners en onze accountant, geven wij uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan G-maxx op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Cookies

Onze webwinkel maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Daarnaast kunnen we er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding over cookies en linken wij naar onze privacyverklaring. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige elementen van onze webwinkel werken dan niet meer optimaal.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Binnen ons webwinkelsoftware passen we de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Om de beveiliging optimaal te kunnen garanderen hebben we met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als bezoeker van onze website hebt u recht op inzage van uw gegevens. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kun u altijd contact met ons opnemen. Dit kan op info info@g-maxx.nl

U hebt de volgende rechten:

  • informatie ontvangen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van onjuistheid van gegevens;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Recht van bezwaar en overige rechten

U hebt in voorkomende gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van G-maxx. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of aan profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via info@g-maxx.nl met als in de onderwerp regel Privacy G-maxx.

Contactgegevens G-maxx

Correspondentieadres:
Zwolseweg 52

Vestigingsadres:
Zwolseweg 5
22994 LB
Barendrecht
info@g-maxx.nl